همکاری با سازمان‌ها

مجموعه کیان واشر مفتخر است اعلام دارد آماده ی هرگونه همکاری با سازمان ها و شرکت های خودرو سازی جهت تولید قطعات سیلیکونی خودرو میباشد